Az Oktatási és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Petőfi Nyugdíjas Klub 2013. évi Kulturális keretre benyújtott, Kirándulás múzeumlátogatással egybekötve című pályázatának szakmai beszámolóját és az 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását.

 

 

 

 

 

           Kopor Tihamér                                                                          Mórás Zsolt

             bizottsági tag                                                                          elnökhelyettes