Az Oktatási és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Sasvárosi Nyugdíjas Klub 2013. évi Kulturális keretre benyújtott, Székesfehérvár történeti nevezetességeinek megtekintése című pályázatának szakmai beszámolóját és az 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását.

 

 

 

 

 

           Kopor Tihamér                                                                          Mórás Zsolt

             bizottsági tag                                                                          elnökhelyettes