Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kincses Óvoda a 2013-2018. nevelési évekre vonatkozó továbbképzési tervét jóváhagyja.

 

 

 

 

 

 

           Kopor Tihamér                                                                   Kéri Mihály

             bizottsági tag                                                                          elnök