Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre Kulturális keretre benyújtott, Balázs Dénes Országos Földrajzverseny című pályázatának szakmai beszámolóját, és a 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja.

 

 

 

 

 

 

                  Kopor Tihamér                                                               Kéri Mihály

                    bizottsági tag                                                                     elnök