Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2014/2015 tanévre az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő állami fenntartásban működő iskolák körzeteinek 1. melléklet szerinti meghatározását javasolja.

 

 

                       Mórás Zsolt                                                               Kéri Mihály

                      bizottsági tag                                                                   elnök

69 melléklet