Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Béke-Barátság Nyugdíjas Klub Kulturális keretre benyújtott, Szentendre skanzen látogatás című pályázatának szakmai beszámolóját, és az 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolást elfogadja.

 

 

 

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök