Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Ellenőrző Bizottsága Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. számú rendeletének 21. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított lehetőségével élve úgy dönt, hogy az önkormányzat kössön peren kívüli egyezséget Répáczky Dezső Érd, Enikő u. 1/B/3. szám alatti lakossal – az ÉVÁÉP Kht.-tól engedményezés folytán átvett 195.071.- Ft tőke és járulékai erejéig fennálló, fűtés-, szemétszállítás, és melegvízdíj , valamint 491.501,- Ft tőke és járuléka erejéig fennálló fűtésdíj tartozásokból eredő követelés tekintetében az alábbiak szerint:

-         adós számára havi 25.000,- Ft részletfizetést engedélyez,

-         a kamat mértékére a tartozások esedékességétől 2004.04.30-ig a végrehajtási lapokon megjelölt kamat, 2004.05.01-től pedig a Ptk. 301. § (1) bekezdés az irányadó,

-         azzal a feltétellel, hogy adós tudomásul veszi, hogy amennyiben részletfizetési kötelezettségét egy esetben nem teljesíti határidőben, úgy e kedvezmény automatikusan megszűnik, valamint a kamatok az önkormányzatot a végrehajtási lap szerint illetik meg, továbbá a végrehajtási eljárás azonnal folytatódik.

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az egyezség megkötésére.

Határidő: 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

                                                                                                        Dr. Csőzik László                                                                                                                              elnök