1.       Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az Érd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY rendeletének 21.§ (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva D. Sz. felperes, és  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes között a Budaörsi Városi Bíróság előtt ............./2011 szám alatt folyamatban lévő kártérítés megfizetése iránt indított perében a felperessel az alábbi tartalmú egyezséget köti:

1.1.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy megfizet D. Sz. (2030 Érd, ........lakos) részére 400.000 Ft-t a perbeli egyezséget jóváhagyó jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

1.2.    D. Sz. és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalják, hogy a perben érvényesített igénnyel kapcsolatosan egymással szemben a jövőben sem perben, sem peren kívül semmiféle további követelést nem támasztanak.

1.3.    A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a bíróság előtti nyilatkozat megtételére.

2.  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a fenti egyezség alapján kifizetett 400 000 Ft-ot az Ágota utca aszfaltburkolatát készítő gazdasági társasággal szemben szavatossági igény, vagy más  jogcímen érvényesítse.

                                                                                        Dr. Csőzik László

 elnök