Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága az Érd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008.(VI.27.) KGY rendeletének 21.§ (1) értelmében L. J. adós ellen ... számon folyamatban lévő végrehajtási eljárásban az adóssal szembeni követelését a kamatok tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

Végrehajtást kérő 2004. április 30-ig a Budaörsi Városi Bíróság ...... számú ítélete alapján kibocsátott ......... számú végrehajtási lap szerint, míg 2004. május 01-től 2011.10.31-ig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. §-ban szabályozott mértékű kamatra tart igényt azzal, hogy 2011. november 01-től további kamatot nem számít fel.

Határidő:        30 nap

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

                                                                                   dr. Csőzik László

elnök