Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága a Tusculanum Nyugdíjas Egyesület szakmai beszámolóját és a Szociális Keret pályázatán elnyert összegről (150.000,-Ft) történő elszámolását elfogadja és felkéri a Jegyzőt, hogy a fennmaradó összeg (75.000,- Ft) átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

                                                                                                  Dr. Veres Judit s.k.

                                                                                                            elnök