Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2011. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamú megállapodást kössön a H.B. Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társasággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában.

A társaságnak az ellátáshoz szükséges jelzőrendszeres készülékeket és az operációs központot bruttó 1.600,-Ft /hó/jelzőkészülék összeg ellenében kell biztosítani.

                                                                                                  Dr. Veres Judit s.k.

                                                                                                            elnök