A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 5 igen szavazattal javasolja az alábbi módosításokkal elfogadásra a Közgyűlésnek a  határozati javaslatot:

1.A rendelők felújításának sorába az elsők között kerüljön be az Arany János utcai rendelő.

2. A közvilágítás élvezzen prioritást, azokon a területeken épüljön ki, ahol még nincs kiépítve.

3. Létesítsenek gyalogátkelőhelyeket a Törökbálinti úton a Szövő utcánál  és az Ercsi úti temetőnél.

                                                                                                   Dr. Veres Judit s.k.

                                                                                                            elnök