A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással Mészáros ihályt megválasztja a Szociális és Egészségügyi Bizottság bizottsági elnök helyettesének.

                                                                                                   Dr. Veres Judit s.k.

                                                                                                            elnök