A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Környezetvédő Egyesület Érd 2017. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Parkosítás, zöld felületek karbantartása Érden” című pályázatának (elnyert támogatás: 600.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (280.886,- Ft) kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: a Bizottság elnöke

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök