A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Kertbarát Kör 2017. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Kertbarát Kör 2017. évi főbb programjai (Terménybemutató, kerti komposztálás, Kiskertész Program)” című pályázatának (elnyert támogatás: 210.000,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (105.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

            Fülöp Sándorné                                                                   Antunovits Antal

                       elnök                                                                      jegyzőkönyv-hitelesítő