A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 5/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hóangyal Alapítvány 2017. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Egy hét a környezetünkért és az egészségünkért” című pályázatának (elnyert támogatás: 93.360,- Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (46.680,- Ft) kifizethető. 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: a Bizottság elnöke

 

Antunovits Antal

Fülöp Sándorné

bizottsági tag

elnök