A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Környezetvédő Egyesület Érd 2018. évi Természet – és Környezetvédelmi Keretre benyújtott ”Ismeretterjesztés, parkosítás Érden”című pályázatának (elnyert támogatás: 550.000 Ft) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja, és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg - 255.753,- Ft - kifizethető.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fülöp Sándorné                                                                       Antunovits Antal

                   elnök                                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő