Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Természet- és Környezetvédelmi keretre benyújtott pályázatokat 3 igen és 2 nem szavazattal a mellékletben foglaltak szerint bírálja el.

 

Határidő: a pályázók értesítése - 15 nap

 

Felelős: a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Sándorné                                                                    Bada Zoltán

    elnök                                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő