A Köznevelési és Művelődési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Beszélj Velem Alapítvány köznevelési szerződésének 3.3.7. pontja alapján - a Beszélj Velem Alapítvány (1221 Budapest, Alkotmány u. 2.) 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót elfogadja.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök