a Hétszínvirág Alapítvány 2017. évi Kulturális keretre benyújtott pályázati beszámolójának és elszámolásának elfogadásáról

 

 

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hétszínvirág Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott Pályázat kirándulási költségre” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

 

 

 

 

 

               Mórás Zsolt                                                                         Kéri Mihály                                     

              bizottsági tag                                                                               elnök