a Kertbarát Kör 2017. évi Kulturális keretre benyújtott pályázati beszámolójának és elszámolásának elfogadásáról

 

 

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Kertbarát Kör Kulturális Keretre benyújtott Természetközelben rendezvénysorozat” című pályázatának szakmai beszámolóját azzal fogadja el, hogy mivel a pályázattal elnyert 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból a pályázó 19.800 Ft-ot használt fel a pályázatában megjelölt célra, és a pályázatában vállalt célt csak részben teljesítette, így a részére átutalt 50.000 Ft előlegből köteles 30.200 Ft-ot a támogató részre visszafizetni a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

 

 

 

 

 

 

 

               Mórás Zsolt                                                                         Kéri Mihály                                     

              bizottsági tag                                                                               elnök