A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva

 

az Érd Közneveléséért Díj adományozását 2018. évben

 

Bagó Lajosné, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium német szakos tanára

 

és Czinkóczi Krisztina, a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda óvodapedagógusa

 

részére javasolja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mórás Zsolt                                                                          Kéri Mihály                                    

              bizottsági tag                                                                               elnök