A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Éltető Értékeinkért Egyesület Kulturális Keretre benyújtott „Nagyapáink játékai – népi játszótér eszközbeszerzés támogatása” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető. 

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök