A Köznevelési és Művelődési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva – a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét jóváhagyja.

 

 

 

 

 

 

 

            Kopor Tihamér                                                                                  Kéri Mihály                                    

              bizottsági tag                                                                                         elnök