A Köznevelési és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva – a Szepes Gyula Művelődési Központ 2018. évi beszámolóját jóváhagyja.

 

 

 

 

 

 

 

            Kopor Tihamér                                                                                  Kéri Mihály                                    

             bizottsági tag                                                                                        elnök