A Köznevelési és Művelődési Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag  - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Kulturális Keretre benyújtott „Egy mondat a zsarnokságról – megemlékezés az 1956-os forradalomról” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kopor Tihamér                                                                                  Kéri Mihály                                    

             bizottsági tag                                                                                       elnök