A Sport és Ifjúsági Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Kyonkushin Karate Sport EgyesületÉrd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját, és a 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. január 24.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

Tekauer Norbert

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök