A Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadja, és a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi az Érdi Sport Díj 2019. évi adományozására vonatkozó felhívást.

 

A Bizottság felkéri az elnököt, gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. március 25.

Felelős: Mórás Zsolt elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

Antunovits Antal

 

Mórás Zsolt

tag

 

elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 8/2019.(III.19.) SIB számú határozathoz

 

 

Felhívás

az Érdi Sport Díjra

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sport teljesítményért azoknak a személyeknek, vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.

 

A díj az Országos Sportnap alkalmából, a Közgyűlés májusi ülésén kerül átadásra.

 

Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot.

                  

A Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre!

 

A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani. (2030 Érd, Budai út 8.)

 

A benyújtás határideje: 2019. április 9.

 

 

                       Sport és Ifjúsági Bizottság