A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a Bolyai János Diákönkormányzat szakmai beszámolóját, és az Egészségügyi Keret pályázaton (ikt. szám: 03-19149-12/2014) „Egészségnap” céljára elnyert összegről 50.000,- Ft) történő elszámolását elfogadja és megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: Dr. Veres Judit elnök

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök