Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 1.1 pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Dr Romics László Egészségügyi Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A szervezeti egységek működéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket a közintézmény a saját költségvetésében biztosítja.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásával egyidejűleg a 33/2013. (IX.11.) SZEB határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős: Dr. Veres Judit bizottsági elnök


Demjén Attila

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök