A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Életmód Nyugdíjas Klub Egészségügyi Keretre benyújtott ”Egészséges életmód javítása és annak megtartása” című pályázata (ikt. szám: 04/14247/4/2017) szakmai beszámolóját és az elnyert támogatási összegről (ű.000,- Ft) szóló elszámolását elfogadja, valamint megállapítja, hogy a fennmaradó összeg (25.000,- Ft) kifizethető. 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Dr. Veres Judit, a bizottság elnöke

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök