A Szociális és Egészségügyi Bizottság, Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 2016. évi munkatervét és a költségvetés tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. január 31.

Felelős: Simó Károly alpolgármester

 

 

 

Demjén Attila                                                                                Dr. Veres Judit

bizottsági tag                                                                                        elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 3/2016. (I.20.) SZEB határozathoz

Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának

2016. évi munkaterve

A 2015. évre tervezett feladatokat elvégeztük, néhány új feladattal, és programmal kiegészülve. A 2016 évi munkaterv összeállítása során az elmúlt években már hagyománnyá vált események megtartása mellett igyekeztünk újabb programoknak, feladatokat beiktatni.

Az Idősügyi Tanács üléseinek tervezett időpontjai:

1.      2016. január

2.      2016. március

3.      2016. május

4.      2016. szeptember

5.      2016. november

Tervezett feladatok:

- az idősek életkörülményeinek, életminőségnek javítását,

- az idősekkel való kapcsolattartást,

- az idősek mind számosabb tagjának bevonását véleményezés és javaslattétel céljából az őket érintő önkormányzati intézkedések kimunkálásában és végrehajtásában,

- az Önkormányzat és Idősügyi Tanács együttműködésének hatékonyabbá tételét,

- az időseket tömörítő civil szervezetek működésének hatékony biztosítását,

- új nyugdíjas klubok létrehozását,

- az idősek világnapjának rendszeres megünneplését,

- biztosítani kell, hogy az Erzsébet program keretén belül a nyugdíjasok hozzáférjenek a számítógépes jelentkezéshez,

- a nyugdíjas korúak részére évente Ki –Mit-Tud rendezvény megszervezése,

- a nyugdíjasok részére városi szintű Lecsó-főző fesztivál megrendezését,

- nyugdíjas korúaknak a lokálpatrióta kötődésű érzelmek erősítését, a város történelmének megismertetését,

- az időseket érintő törvények, rendeletek, helyi rendeletek megismertetését,

- Nyugdíjas klubok és idősotthonok, nyugdíjasokkal is foglalkozó karitatív szervezetek egymás megismerését, együttműködését elősegítjük,

- az Idősügyi Tanács anyagi bázisának bővítését.

 

Tervezett programok megvalósítása:

Idősügyi Tanács 2016 évre tervezett programjai

Program

felelősök

időpont

Idősek Akadémiája előadás sorozat

Császár Jánosné

Február végétől folyamatos

Novellaíró pályázat

Druzsin József

Február elejétől folyamatos

Ki-Mit-Tud

Czinderné Tassi Beáta

Kodáné Berna Katalin

Domján Károlyné

Május

Lecsófőző verseny

Boros Károly

Szeptember első hete

Szenior Sakkverseny

Vargáné Dunai Mónika

 

Június

Szeptember

Idősek Világnapja

Czinderné Tassi Beáta

Kodáné Berna Katalin

Domján Károlyné

Október

Idősek Karácsonya

Vargáné Dunai Mónika

December első két hetében

 

A 2016 évben tervezett ülések napirendje:

2016. január

 1. Az Idősügyi Tanács 2016. évi munkatervének elfogadása, a benne szereplő feladatok, és a 2015 évi beszámolók elkészítésére felelősök kijelölése
 2. Erzsébet program pályázatok benyújtásának segítésére rendszer kidolgozása (személyek, címek, telefonszámok stb, felelősök)
 3. Információs füzet összeállításának előkészítése, felelősök kijelölése

4.      Egyebek

 

 

2016. március

 1. Az Idősügyi Tanács beszámolója a 2015 évi munkáról
 2. Tájékoztató a szociális ellátások helyi szabályainak változásairól

Előadó: Körmöczi Józsefné a Humán Iroda irodavezetője

3.      A felelősök beszámolója a megvalósult programokról, valamint a soron következő program megszervezésével kapcsolatosan.

4.      Aktuális ügyek

 1. Egyebek

 

 

2016. május

 

1.      Tájékoztatás az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről.

Előadó: Simó Károly alpolgármester

2.      A felelősök beszámolója a megvalósult programokról, valamint a soron következő program megszervezésével kapcsolatosan

3.      Aktuális ügyek

4.      Egyebek

 

 

 

2016. szeptember

 

 1. Tájékoztatás az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről. Előadó: Simó Károly alpolgármester
 2. A felelősök beszámolója a megvalósult programokról, valamint a soron következő program megszervezésével kapcsolatosan

3.      Aktuális ügyek

 1. Egyebek

 

 

2015. november

 

 1. 2017 évi munkaterv előkészítése.
 2. A felelősök beszámolója a megvalósult programokról, valamint a soron következő program megszervezésével kapcsolatosan
 3. Információs füzet tartalmának véglegesítése
 4. Aktuális ügyek
 5. Egyebek

 

 

Érd, 2016. január 6.

 

 

 

 

 

Simó Károly

alpolgármester

Idősügyi Tanács elnöke