A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján átruházott határkörben eljárva  az önkormányzat tulajdonát képező  Érd, Darukezelő u. 1. szám alatti 1122/2 hrsz-ú ingatlanon lévő 46 m2 alapterületű komfort nélküli  bérlakásra a bérlővel megkötött bérleti szerződést 2014. november 30. napjával megszünteti, és 2014. december 1-vel, változatlan feltételekkel, határozatlan időtartamra, 2014. december 1-jével,  az Érd, Somogyvári u. 33. szám alatti, 6173/A/2  hrsz-ú, 48 m2 alapterületű, komfortos lakást adja bérbe részére.

A lakásba történő átköltözést a bérlőnek saját költségén kell megoldania.

Határidő: a korábbi bérleti szerződés megszüntetésére és új bérleti szerződés aláírására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Kopor Tihamér

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök