A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörében 2014. november 18-tól - 2015. július 31-ig terjedő időszakra bérbe adja tulajdonát képező alábbi ingatlanokat a DUVIÉP 2000 Kft. (Székesfehérvár, Bakony u. 6.) részére:

 

1) 2030 Érd, Puszpáng utcában:

a) az érdi 19563 hrsz-ú 560 m2 nagyságú,

b) az érdi19564 hrsz-ú 615 m2 nagyságú ingatlanokat, valamint a

2) 2030 Érd, Sárrét utcában:

a) 24614/3 hrsz-ú 585 m2 nagyságú,

b) 24614/6 hrsz-ú 585 m2 nagyságú,

c) 24614/7 hrsz-ú 585 m2 nagyságú ingatlanokat.

Az ingatlanok bérleti díja 40,- Ft/m2/hó.

 

Az ingatlanok kizárólag föld- és anyagtárolásra vehetők igénybe. Bérlő kötelezettsége a tároláshoz szükséges környezetvédelmi és egyéb szakhatósági engedélyek beszerzése. Az engedélyek beszerzésének elmulasztásából eredő bírság megfizetése a bérlőt terheli.

 

 

Határidő: szerződés aláírására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Kopor Tihamér

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök