A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján, figyelembe véve az előterjesztésben részletezett előzményeket özv. Kunicz Gyuláné korábbi tulajdonjog státuszát elismeri az Érd Temes u. 17. sz. alatti, 19940 hrsz-ú, 936 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű lakott és haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra vonatkozóan, kéri ennek földhivatali átvezetését.

 

 

Határidő: 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Kopor Tihamér

Donkó Ignác

bizottsági tag

elnökhelyettes