A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva az Érd, Ilona u. 1. szám alatt található 22910 helyrajzi számú, 978 m2 összterületű, beépített ingatlant a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként kialakítandó közterület – sétány – megvalósítása érdekében, valamint a településrendezés, település fejlesztés céljára, valamint a szomszédos ingatlanon állami beruházásban megvalósuló új érdi  rendőrkapitánysági épület jogszabályban előírt (OTÉK) telepítési távolságának biztosítására,  kisajátítást megelőző adásvétel jogcímén a tulajdonosoktól megvásárolja az alábbiak szerint:

XY 12/96-od tulajdoni hányadáért az értékbecslésben megállapított 2.600.000.-Ft vételárat ajánlja fel.  Amennyiben az ajánlatot a tulajdonos nem fogadja el, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás lefolytatását;

 

Határidő: ajánlattételre 60 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

elnök helyettes

elnök