A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az érdi 9284 hrsz.-ú, Érd, Gesztenyefa u. 27. sz. alatti, 649 m2 nagyságú, kivett beépítetlen, közmű nélküli ingatlanát eladja az Érd Invest Ingatlan Kft.-nek (székhely: 2045 Törökbálint, Pelsőczy Ferenc u. 2. I.e.1.) bruttó 8.763.000,- Ft vételárért. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést, a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)  részére kell kézbesíteni, akinek a  kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök