A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Nyomdász utca Szövő utca és Tetőfedő utca közötti szakaszának az együttműködésben megvalósuló szilárd útépítés, és csapadékvíz-elvezetés beruházásához - figyelemmel a rendelet 4. § (8) bekezdésére - 50% + 10% azaz bruttó 6,370 eFt-ot, az önkormányzat biztosítja. 

A tárgyi pályázat tartalma a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel. 

A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyertes polgárjogi társaság képviselőjével az együttműködési megállapodást kösse meg. 

Határidő: közzétételre – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök