A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva javasolja, hogy a polgármester egyedi kérelem alapján 3.900.000,- Ft támogatásban részesítse az Érd-Újváros Római Katolikus Plébániát a Jézus Szíve templom felújításához és környezetének rendezéséhez.

 

A támogatás fedezete a 2019. évi költségvetési rendeletben a 6. számú melléklet K 89 során rendelkezésre áll.

 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                            elnök