A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva – az Érd külterület 024/6 hrsz.-ú, erdő művelési ágú, 8 ha 3307 m² nagyságú ingatlan tulajdonát képező 280/354960-ad tulajdoni hányadát ajándékként elfogadja. A tulajdoni hányad forgalmi értéke adó és értékbizonyítvány alapján 9.229,- Ft.

 

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                            elnök