A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - úgy dönt,  hogy az Önkormányzat a Nyárfa utca polgári jogi társaság részére, a Nyárfa utca Folyondár utca és Szilvafa utca közötti szakaszának együttműködésben megvalósuló útfelújítási beruházásához (burkolat javítása 155 m hosszon, 4 m szélességben), figyelemmel a Rendelet 4.§ (8) bekezdésére, valamint a benyújtott pályázatban foglaltakra, bruttó 10.090.973,- Ft hozzájárulást biztosít.

 

A tárgyi pályázat tartalma a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert a nyertes polgárjogi társaság képviselőjével az együttműködési megállapodás megkötésére.

 

Határidő: közzétételre - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                              elnök