A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva – úgy dönt, hogy az Önkormányzat a .. tulajdonát képező, Érd belterület 23159/6 hrsz-ú, 49 m² nagyságú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlant ajándékként elfogadja. Az ingatlan forgalmi értéke adó és értékbizonyítvány alapján 24.500,- Ft.

 

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                              elnök