A Gazdasági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ - Parkvárosi Közösségi Házban Tóth Éva részére „Senior torna” és „Zsírégető Erősítés” mozgásfejlesztő tevékenység céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

         Andrasek Mónika                                                                  Csépán István

            elnökhelyettes                                                                            elnök