A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a 21. § (1) bekezdés szerinti bérleti díj ellenében – a munkáltató véleményének kikérését követően –  az önkormányzat bérbe adja az Érd, Béke tér 2., A. épület, III. emelet 12. ajtószám alatti,  22552/3/A/12 helyrajzi számú, 56 négyzetméteres, két szobás összkomfortos lakást szolgálati jelleggel az Érdi Rendőrkapitányságnál szolgálatot teljesítő Bánhalmi Csilla részére, 2020. augusztus 1-jétől szolgálati jogviszonya  fennállásáig, de legfeljebb 2023. augusztus 1-éig. 

 

 

Határidő: a bérleti szerződés aláírására 30 nap

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

         Andrasek Mónika                                                                  Csépán István

              elnökhelyettes                                                                             elnök