A Gazdasági Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban és a  Parkvárosi Közösségi Házban Kucsera Klára részére „Kerekítő” néven mozgásfejlesztő és „Így tedd rá” elnevezéssel gyermek néptánc foglalkozás céljára bérbe adott helyiség bérleti díja 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig a hatályos önköltségszámításon alapuló bérleti díj 50 %-ában kerüljön megállapításra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

         Andrasek Mónika                                                                  Csépán István

            elnökhelyettes                                                                            elnök