A Sport Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Újfalusi és Ófalusi Asztaliteniszezőkért Civil Társaság Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott, „Asztaliteniszezés lehetőség biztosítása a valamikori II. Lajos Általános Iskola tornatermében” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

                                                                                                                                                                            

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 17.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

Csépán István

 

Lengyel Péter

elnökhelyettes

 

elnök