A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Judo Club Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2019. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és a 1.600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

 

 

Csépán István

 

Lengyel Péter

 

elnökhelyettes

 

elnök