Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 326/2009. (XI.19.) KGY. határozatával döntött az Érdi Sport Kft. 90%-os önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozásáról.

A társaság feladata, hogy a keretein belül működő sport szakágak (Labdarúgás, Női Kézilabda, Sakk, Tollaslabda) számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési, támogatói és üzleti hátteret biztosítson, elősegítve ezzel a városi sportélet új alapokra való helyezését.

A Társaság tevékenységének céljai:

1.   A versenysport fellendítése városunkban;

  1. Minél nagyobb létszámú gyermek beintegrálása az érdi sport rendszerébe;
  2. Utánpótlás bázis biztosítása;
  3. Szabadidősport tevékenységek elősegítése és szervezésének támogatása.

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság 2012. évben megvalósítandó feladatait és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

A fent leírt feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati finanszírozás összesen 40.000 e Ft.  

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés az előterjesztéshez mellékelt üzleti terv alapján biztosítsa az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásokat.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

Érd, 2012. január 11.

                                                                       T. Mészáros András

Előkészítette:

Érdi Sport Kft, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

Átmeneti finanszírozás, 2012. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Érdi Sport Kft, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján szükséges önkormányzati finanszírozást a kft részére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kft-vel a támogatásra vonatkozó szerződéseket aláírja.

A támogatás 2012. évi összege 40 000 e Ft, amelynek fedezete a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. A 2012. évi költségvetés tervezetének I. fordulós tárgyalásakor az üzleti terv alapján szükséges finanszírozás összegének felülvizsgálata és módosítása indokolttá válhat.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervének megfelelő támogatás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. 

Határidő:        - a határozat továbbítására: 2012. január 31.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet - Sport Kft üzleti terve - letöltés

Melléklet - Sport Kft üzleti terve (költségvetés) - letöltés