Tisztelt Közgyűlés!

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2005. (V.26) ÖK. határozatával létrehozta az Érdi Városi Televízió 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-t. A Közgyűlés a 284/2009. (IX.10.) KGY határozatában a társaságot nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakította át 2010. január 1-jei hatállyal, és a társaság nevét Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit  Kft-re módosította.

A Társaság feladata egyfelől, hogy a televíziós műsorsugárzáson keresztül a lakosságot tájékoztassa a város életét érintő kulturális- és társadalmi eseményekről, a felmerülő problémákról és azok megoldásáról, az Önkormányzat munkájáról.

A Társaság feladata továbbá, hogy az önkormányzat részvételével zajló kulturális-, művészeti programokat, állami, nemzeti és városi ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket megszervezze és lebonyolítsa.

A Társaság tevékenységének céljai:

1.      A televízió nézőinek információs, szórakozási, kulturális, ismeretterjesztő igényeinek feltétel nélküli kiszolgálása;

2.      A nézők objektív tájékoztatása;

3.      Az alkalmi és állandó nézők számának növelése;

4.      A programok magas színvonalú megszervezése és lebonyolítása.

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2011. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

Az üzleti terv mellékletét képező táblázat szerinti feladatok:

-         Televíziós műsorszolgáltatás

-         Rendezvények megszervezése és lebonyolítása, amelyek részletes felsorolását az üzleti tervhez kapcsolódó szöveges tájékoztatás tartalmazza.

A fent leírt feladatok ellátásához valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati finanszírozás összesen 51 ű0 e Ft.  

A jogszerű és biztonságos működés valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés alapítói jogkörében eljárva fogadja el az üzleti tervet és biztosítsa az önkormányzat költségvetésében a televíziós műsorszolgáltatáshoz és a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges forrásokat.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2012. január 11.

                                                                      T. Mészáros András

Előkészítette:

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

Átmeneti finanszírozás, 2012. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 51 ű0 e Ft.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. A 2012. évi költségvetés tervezetének I. fordulós tárgyalásakor az üzleti terv felülvizsgálata és módosítása indokolttá válhat.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. 

Határidő:        - a határozat továbbítására: 2012. január 31.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet - Érdi TV Kft üzleti terve - letöltés

Melléklet - Érdi TV Kft üzleti terve (költségvetés) - letöltés