Tisztelt Közgyűlés!

 

2012. január 01-én lépett hatályba az új, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

Mivel a jogszabályok alapvető változásokat hoztak az államháztartási gazdálkodás szabályaiban és több vonatkozásban érintik az önkormányzatok által alapított költségvetési szervek alapító okiratainak tartalmi elemeit is, ezért valamennyi intézményi alapító okiratot felül kell vizsgálnunk és a szükséges módosításokat el kell végeznünk.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát érintően az egyik leglényegesebb változás, hogy a helyi önkormányzat és a hivatal gazdálkodása 2012. január 01-től elkülönül, és ebből adódóan az önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az Alapító Okirat módosításával törölni kell és a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni.

Ugyancsak 2012. január 01-én hatályba lépett szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, a szakfeladat-azonosítók tekintetében határozott meg teljesen új struktúrát. Mivel a hatályos Alapító Okirat a régi struktúrán alapul, az új szakfeladatrend-azonosítókkal kapcsolatos változásokat is át kell vezetnünk az okiratban.

Az Alapító Okiratot érintő módosítások az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A bevezető rendelkezésben a felhatalmazások között már az új jogszabályokra kell hivatkozni,

- az illetékesség mellett, a költségvetési szerv működési körére is utalni kell,

- az eddig „gazdálkodási jogkörként” szereplő besorolást „gazdálkodási besorolásként” kell szerepeltetni,

- az alaptevékenységet nem csak államháztartási szakfeladatrend szerint, hanem  államháztartási szakágazat szerint is be kell sorolni,

- költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok felsorolásánál, a már hatályát vesztett köztisztviselői törvény helyett az annak helyébe lépő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényre kell hivatkozni,

- mivel az okmányirodának Tárnokon kirendeltsége működik, azt a hivatal telephelyeként meg kell jeleníteni.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadja el.

Érd, 2012. május 2.

T. Mészáros András

 

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda, Belső Ellenőrzési Csoport

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 367/2011. (X.20) KGY. határozatával elfogadott alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint, 2012. június 15-ei hatállyal módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – 2012. június 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges

 

Alapító Okirat - letöltés